• Select a country/region - China

功能性不锈钢螺丝

照片 带法兰六角螺栓 - 卫生型设计 带法兰六角盖形螺母 - 卫生型设计 双相不锈钢六角螺栓 双相不锈钢六角螺母 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 内六角短头螺栓(SUS316L制) 内六角极短头螺栓(不锈钢制)
型号 SFHL-HD SCNL-HD SNHDS SHNDS SNSLG SNSX-88 SNSX-109 SLHL SSHL
产品名称 带法兰六角螺栓 - 卫生型设计 带法兰六角盖形螺母 - 卫生型设计 双相不锈钢六角螺栓 双相不锈钢六角螺母 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓 内六角短头螺栓(SUS316L制) 内六角极短头螺栓(不锈钢制)
材质 SUS316L - - - SUS316L SUS316L HiMo SUS316L HiMo SUS316L SUS316L
表面处理 - - - - - - - - -
尺寸 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M12 ~ M24 M12 ~ M24 M3 ~ M6 M3 ~ M8 M6 ~ M12 M3 ~ M6 M3 ~ M5
特点 - - 高强度
耐腐蚀
带磁
高强度
耐腐蚀
带磁
高强度
耐热
耐腐蚀
无磁
高强度
耐热
耐腐蚀
无磁
高强度
耐热
耐腐蚀
无磁
短头
省空间
极短头
省空间
照片 内六角圆柱头螺栓(SUS316L) 内六角圆柱头螺栓(SUS310S) 六角螺母(SUS310S) 平垫圈(SUS310S)
型号 SNSL SNSJ SHNJ SWAJ-F
产品名称 内六角圆柱头螺栓(SUS316L) 内六角圆柱头螺栓(SUS310S) 六角螺母(SUS310S) 平垫圈(SUS310S)
材质 SUS316L SUS310S SUS310S SUS310S
表面处理 - - - -
尺寸 M3 ~ M8 M3 ~ M10 M3 ~ M10 -
特点 耐热
耐腐蚀
无磁
耐热
耐药性
耐热
耐药性
耐热
耐药性

最新文章

人气文章